top of page
IMG_8877.jpg

Info 

Mitt arbeid

Helt siden 1980 og fram til i dag er smykkene og produktene på denne siden blitt individulelt designet og laget for hånd av meg på verkstedet mitt. Av metaller bruker jeg plater og tråder av gull, sølv og kobber. Utallige lag, mellom 8 til 60 med pulverisert glassemalje, blir lagt på overflaten av metallet og brent i ovn like mange ganger, på ca. 830 grader Celsius. Antall brenninger er avhengig av design og teknikkene jeg velger. Siden emalje er glass, må disse smykkene behandles som egg! Prosessene gjør at hvert smykke blir egenartet, eksklusivt, tidløst og for det meste kun en av hver. Det håndlagde sikrer at smykkene får et unikt og menneskelig preg.

 

Gjør det som får ditt hjerte til å synge!  ;-) 

Jeg blir ofte inspirert av naturen og årstidenes varierende fargepaletter, og av arven fra de forskjellige kulturenes håndverk i metall og dekorativ kunst. Variert design har blitt mulig, ved å ha utforsket forskjellige teknikker over mange år, innen emaljering og metallarbeid. (Alle foto av C.Hv.)

Butikk : Smykkene selges for tiden kun i Norge. De kan

sees på denne web-siden eller etter avtale. Bankforbindelsen i nettbutikken er avsluttet, så ta kontakt om du ønsker å handle. Foretrekker du å betale med Vipps, eller bankkort, skriv og send beskjed i Kontaktfeltet, så gir jeg deg den informasjonen du trenger!  

Shop : For the time being, all sales through my web-shop, are limited to Norway.    

My Work


The jewelry and other products featured on these pages, are designed and individually made by me since 1980 and up till today. In my workshop I use raw sheets and wires of gold, silver or copper, to create the unique metal bases on which numerous layers, between 8-60 of vitreous enamels, which are powdered glass, are applied and fired between each layer. All jewelry with vitreous enamel/glass, should be treated like eggs! The process ensures that each piece of jewelry is an exclusive, timeless, handcrafted one-of-a-kind delight, made with a humane touch. 

Do what makes your heart sing!   ;-)


I am inspired by nature, the seasons' ever-changing palette, and the heritage of Peoples crafts in metal and decorative art. The possibilities of diverse designs are enhanced by exploring different techniques, over the years, in the field of enameling and metalsmithing.   (Photos by C.Hv.)

Norsk CV

GULLSMED CECILIE HVEDING
2500 TYNSET
Født 1960

 

UTDANNELSE :
Artium, realfag, Oslo 1979
Hardanger Folkehøgskole, natur-og friluftsliv, 1980
Lærling hos Jon G Helle, Rysstad i Setesdal 1981, 1983
Grunnkurs gullsmedlinje, Elvebakken vg.skole 1982
Svennebrev, filigransarbeider i gullsmedfaget 1983

 

ARBEIDSGIVERE OG ETTERUTDANNING :
Kristinworks, Kristin Anderson, Wisconsin USA,

Champlevé emalje, 1984
SNAG conference, New York 1984

Medlem av SNAG-Society of North American Goldsmiths i 20 år
Gullsmed Lars Harsheim A/S, Oslo, gull & diamanter, 1985-88

Besøkte smykkesteinsgruver på Sri Lanka 1986
Juhls Sølvsmie i Kautokeino 1988
Long Dream Gallery, Kristin Anderson, Florida 1992
The Enamelist Society Conference og kurs i Tennessee, USA 2005:
- Rakubrenning av emalje, lærer: Dorothy Cockrell
- separasjonsemaljering, overflatete og strøteknikker, lærer: Tom Ellis
Holdt emaljekurs for Norges Gullsmedforbund, Fredrikstad 2006
Arrangerte og deltok på cloissonnet emaljekurs i eget verksted
med lærer Merry-Lee Rae fra USA, 2007

Besøkte gullgruvebyen Ballarat, Australia 2008
Selvstudie i diverse emaljeteknikker, 2005-2023
Holdt emaljekurs hos Glassforum AS, Averøya 2008-2011
Salgskurs - "Det gode vertskap", i kobbergruvebyen Røros 2010
The Enamlist Society Conference og kurs i Tennessee, USA 2011:
- Granulering, lærer: Doug Harling
- Grisaille, lærer: Bill Helwig
Holdt også foredrag der om norsk emaljehistorie og norske emaljører i dag

Foredrag med smykkevisning hos Sugarshop Exclusive,

ved Elisabeth Due i Oslo, September 2012
Foredrag med smykkevisning hos Galleri Tøysentralen, Tolga 2014

Introdusert til abstrakt emaljering på kobber av kunstner og

emaljør Janly Jaggard, fra England-USA på besøk, 2015

Inspirasjonsbesøk til kunstner og emaljør Solveig Haukaas, Balestrand 2015

Eksperimenterte med emaljerte abstrakte landskapsmotiver på kobber, 2015-16 

Besøkte opalgruve i Coober Pedy, og gullgruve i Bendigo, Australia 2017

Emaljekurs "Mastering Opalecense", California USA,

lærer : Merry-Lee Rae 2020

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE :
Egen verksted/butikk "Sølvsmia" i Vingelen fra 1989, Tynset fra 1993
"Galleri Duo", utsalg på Tynset 2001-2005
Tidligere utsalg på kommisjon hos bl.a: Norway Silver Design,

David Andersen, Goldline ved gullsmed Ulf Larsen, Expo Arte smykkedesign ved gullsmed Anne Line Bakkevig, alle i Oslo, Lillehammer Kunst Museum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim.
"Sølvsmia” opphørt som firma, 2008
Omgjøring av eget verksted med tilgjengelighet for kunder, 2013
Opprettet web-side i 2007, 2014, 2016

Fotograferte smykker og naturbilder for web-sidene mine

Etablerte web-butikk hos www.grainsofglass.com

med navn On Fire, 2015-2017

Opprettet web-butikk på denne siden, 2020

 

ANNET :
Diverse utstillinger, oppdrag, messer og mart´nar 1990-2024
1.prisen, mannesmykke ved Norges Gullsmedforbund, 2004
Award of Encouragement Shippo Exhibition, Tokyo 2007
Sommerutstilling i Aukrustsenteret,"Foran og bak sløret", 2008
Jubileumsutstilling, Expo Arte Smykkedesign,

ved gullsmed Anne Line Bakkevig, 2009

Designet og lagde Ordførerkjede for Tolga Kommune, 2022

 

MEDLEMSKAP :
Norges Gullsmedforbund
The Enamelist Society (USA)

 

Linker - Links :

- Norges Gullsmed Forbund: www.gullsmed.no

- The Enamelist Society: www.enamelistsociety.org

- Society of North American Goldsmith: www.snagmetalsmith.org

- Grains of Glass: www.grainsofglass.com

- The Ganoksin Project: www.ganoksin.com

- Glass Forum AS: www.glassforum.no

- Enamel classes by Merry-Lee Rae: www.merryleerae.thinkific.com

- Enamels by Merry-Lee Rae: www.merryleerae.com

- Enamels by Janly Jaggard: www.janlyjaggard.com

- Enamels by Kristin Anderson: www.longdreamgallery.com

- Enamels by Ricky Frank: www.rickyfrank.com

- Enamels by Debbie Sheezel: www.debbiesheezel.com.au

- Enamels by Solveig Haukaas: www.solveighaukaas.no

- Granulation by Kent Raible: www.kentraible.com

- Enamels bu Larissa Podgoretz: www.larissaenamels.com

English CV
 

GOLDSMITH CECILIE HVEDING
N2500-TYNSET, NORWAY
b.1960

EDUCATION :
College, science degree, 1979
Vocational school, subjects: Open-air living and the environment, 1980.
Apprenticeship in filigree, with Jon G. Helle, Norway 1980, 1983
Government approved, course in goldsmithing, Oslo 1982
Tradesman certificate as goldsmith-filigree 1983.

 

EMPLOYMENT - FURTHER EDUCATION :
Kristinworks, Kristin Anderson, Wisconsin, USA, Champlevé enamel,1984
SNAG-conference New York City 1984

Member of SNAG (Society of North American Goldsmiths) for 20 years
Lars Harsheim A/S Oslo, Norway, gold & diamonds,1985-1988

Visited precious stone mines in Sri Lanka 1986
Juhls Silver Gallery, Kautokeino, Norway 1988
Long Dream Gallery, Kristin Anderson, Florida 1992
The Enamelist Society, conference and workshops Tennessee 2005:
- Raku enameling, teacher: Dorothy Cockrell
- separation enamel, dry sifting and surface techniques, teacher: Tom Ellis
Held a workshop in enameling for the Norwegian Goldsmith Society, 2006
Arranged and attended a cloisonné enamel workshop in my studio, with teacher : Merry-Lee Rae from USA 2007

Visited goldmine in Ballarat, Australia 2008
Applied experimenting in various enameling techniques, 2005-2024
Gave workshops in enameling at Glassforum AS, Norway 2008-2011
Sales class - "The good host", at the copper mining town Røros, Norway 2010
The Enamelist Society, conference and workshops Tennessee 2011:
- Granulation, teacher: Doug Harling
- Grisaille, teacher: Bill Helwig
Also gave a speech on Norwegian enameling history and current enamelists

Jewelry exhibition and speech at Sugarshop Exclusive, Oslo, September 2012
Exhibition and speech at Gallery Tøysentralen, Norway 2014

Introduced to abstract enameling by artist and

enamelist Janly Jaggard from England-USA visiting, 2015

Inspirational visit to artist and enamelist Solveig Haukaas, Norway 2015

Experimented in making enameled abstract 

landscape motives on copper, 2015-16 

Visited opal mines i Coober Pedy, and gold mine in Bendigo, Australia 2017

Attended enamel workshop, Mastering Opalecense, 

California USA, teacher : Merry-Lee Rae 2020

OWN COMPANY :
Workshop/outlet from 1989-2008
"Galleri Duo" 2001-2005
Earlier sales by commission thru e.g.:
Norway Silver Design, Goldline, Expo Arte Jewelry Design all in Oslo, Lillehammer Art Museum, and National Museum of Decorative Arts, Trondheim.
Rebuilt my workshop featuring customer access, 2013
New web-site in 2007, 2014, 2016

Made photographs of jewelry and nature motives for my web-sites

Estabelished a web-shop at www.grainsofglass.com named On Fire, 2015-2017 

Estabelished the web-shop on this site, 2020

MISCELLANEOUS :
Participated in several exhibitions and art-fairs, orders 1990-2024
First place, male jewelry, NGF’s jewelry design competition, 2004
“Award of Encouragement”, Shippo Juried Exhibition, Tokyo 2007
Summer exhibition, Aukrustsenteret-Norway 2008

Designed and made the Mayors Necklace for Tolga County Norway, 2022

MEMBERSHIPS :
The Norwegian Goldsmith Federation, (NGF)
The Enamelist Society, USA

bottom of page